<เลือกบทเรียนด้านล่าง>

สื่อการสอนระบบมัลติมีเดียชุดนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนกี่ครั้งก็ได้ บรรยากาศ สมจริง เหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน เรียนรู้ได้ทุกที่ เรียนจบเขียนแบบได้แน่นอน
 

 

 

เว็ปไซต์นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทัดเทียมกันได้ทุกคน เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้แบบไร้พรมแดน
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้า และเขียนแบบประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ครูนิพนธ์  บุญสกันต์
Email: niponbo@gmail.com     niponbo@hotmail.com   Tel.  081-5428225
ผู้ออกแบบสร้างและพัฒนา