สาระน่ารู้...สู่การพัฒนาตนเอง

  ครูสมพรสอนลิง
    สังเขป.. เป็นเรื่องราวของการสอนและการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ขยันฝึก ทบทวนบ่อยๆ จนเกิดทักษะและความชำนาญ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างสมบูรณ์ ... ติดตามชมได้จาก VDO ชุด ครูสมพรสอนลิง...ตอนที่ 1|ตอนที่ 2| ตอนที่ 3|ตอนที่ 4|ตอนที่ 5