<เลือกวิชาเรียนด้านล่าง>

  หน้าแรกผลงานวิชาการวท.หาดใหญ่แผนกช่างไฟฟ้ามูลนิธิช่างไฟฟ้าModel School VDO การใช้งาน=>  1 2 3
 

 

การพัฒนาห้องเรียน|การเรียนการสอน |ตรวจผลการเรียน | โครงการฝึกอบรม | ข่าว-ประกาศ | *English Speaking|NQF|รู้จักครูนิพนธ์
 
=>ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาเว็บไซต์ครูนิพนธ์ ซึ่งเป็นสาธารณะการให้บริการวิชาการ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
 
1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สนับสนุนสถานที่ติดตั้ง Web Server แห่งที่ 1 http://203.172.177.212
 2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สนับสนุนค่าเช่า Host และ Domain แห่งที่ 2 http://www.tutor59.com
 
3. หัวกน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ช่วยสนับสนุนการติดตั้ง Web Server

 
Hot News!ข่าวดี!.สินค้าคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ครูนิพนธ์ เช่น PC/NoteBook/Teblet/SmartPhone ทุกรายการมีส่วนลดสูงสุดถึง 2,500฿ จากราคาปกติ คลิก..ดูรายละเอียด เลือกรุ่นสินค้า แล้วติดต่อมาที่ 081-5428225 Line: nipon112
บริการจดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และพื้นที่วางเว็บไซต์ (Hosting) เริ่มต้นเพียง 500 บาท/ปี พื้นที่ 10 GB.

**แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์...
 
        ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3) ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และ ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่   
** แนะนำเว็บไซต์
    
- ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ข่าวประกวดสื่อระดับชาติ

 

*เว็ปไซต์นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทัดเทียมกันได้ทุกคน เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้แบบไร้พรมแดน
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้า และเขียนแบบประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
*ขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้การสนับสนุน
มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Email: niponbo@gmail.com   |  niponbo@hotmail.com  | ace book Nipon Bunsakan|| Tel.  081-5428225
ครูนิพนธ์  บุญสกันต์ ผู้ออกแบบสร้างและพัฒนา